Privacy statement

Je leest het privacy statement van GezondOud.

Wij respecteren jouw privacy als geen ander, maar we hebben wel wat persoonlijke gegevens van jou nodig om onze diensten optimaal te kunnen verlenen. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.gezondoud.nl (website), en de diensten die wij aanbieden (diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (relevante wetgeving).

PERSOONSGEGEVENS

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Wat bedoelen wij hier met “persoonsgegevens”. Persoonsgegevens is informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

TOESTEMMING NODIG

Op verschillende momenten kunnen jouw gegevens worden bewaard.

 1. Bij bezoeken van onze website
 2. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of per mail contact met ons opneemt.

Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat jij ons hiervoor bij inschrijving toestemming hebt gegeven. De informatie die we je vragen bij inschrijving is niet meer dan de informatie die wij nodig hebben om de overeenkomst tussen ons beide op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Mocht je geen gegevens met ons willen delen, dan kunnen we helaas ook geen overeenkomst met elkaar aangaan.
We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN WAAR DEZE VOOR NODIG ZIJN

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Je naam, zodat we weten wie je bent
 • Je e-mailadres, zodat we kunnen communiceren over eventuele wijzigingen in ons programma.
 • Je adresgegevens, deze komen op de factuur te staan
 • Je woonplaats, idem
 • Je telefoonnummer, zodat we je in spoedgevallen kunnen bereiken.
 • Je geboortedatum, zodat we weten hoe oud je bent en daar rekening mee kunnen houden in onze lesvoorbereidingen.
 • Eventuele medische klachten of blessures, deze zijn nodig om te voorkomen dat er met de training onnodige risico’s worden genomen. In het geval van medische klachten wordt in alle gevallen nader contact opgenomen.
 • Gebruik van medicijnen, idem
NIEUWSBRIEF

In de toekomst zal GezondOud een nieuwsbrief uitbrengen zodat jij op de hoogte kan blijven van activiteiten, acties en ander nieuws. Om zeker te weten dat je die informatie ook wilt ontvangen van ons, gebruiken we hiervoor een opt-in. Mocht je in eerste instantie toestemming hebben gegeven echter later deze toestemming in willen trekken, dat kan dat via de afmeld knop onderaan de nieuwsbrief.

BEVEILIGING

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Wij beschermen deze dan ook goed tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Wij doen dit door de volgende maatregelen te nemen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer deze niet meer nodig zijn voor hetgeen hierboven beschreven staat, zullen wij de gegevens vernietigen.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDE
Verwerkers

Om het bezoek op onze site te analyseren maken wij gebruik van google analytics. Met deze partij is in een verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens om moeten gaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Om onze deelnemers de mogelijkheid te bieden om hun eigen trainingen te plannen en gebruik te maken van de mogelijkheid tot het automatisch laten incasseren van de maandelijkse abonnementsgelden, maken wij gebruik van Fitmanager. in een verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens om moeten gaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Het doorgeven van gegevens

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens niet delen met andere partijen dan hierboven onder het kopje verwerkers staat aangegeven.

Links vanaf onze site

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Lees daarom altijd eerst even de privacy policy van de betreffende website.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY POLICY

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij je hier, indien mogelijk, per email over informeren. Wij zullen hier ook een melding van maken op onze website.

RECHTEN

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via info@gezondoud.com